Rozwód - z winy czy bez orzekania o winie

  • Rozwód - z winy czy bez orzekania o winie

    Rozwód - z winy czy bez orzekania o winie

Małżonkowie przy wyborze, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie czy bez, kierują się właśnie tymi kryteriami, posiadanym majątkiem, w jakim wieku są dzieci, wysokością opłaty od pozwu, kosztami zastępstwa procesowego.

Jednak w praktyce o wiele częściej spotykam osoby, które chcą się rozwieść z orzeczeniem o winie drugiej strony. Pewnie dlatego trafiają do mnie, potrzebują wiedzieć co może ich spotkać podczas takiego procesu.

Jeśli obie strony się wzajemnie dogadują, jedna z nich składa wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Opłata sądowa od pozwu wynosi obecnie 600 złotych (to nie jest opłata z tytułu zastępstwa procesowego, inaczej mówiąc kiedy nie korzystamy z usług prawnika: adwokata lub radcy prawnego).

Jeśli nie ma małoletnich dzieci, małżonkowie prowadzą oddzielne gospodarstwa, mają oddzielne konta, mieszkają oddzielnie, nie współżyją ze sobą i wzajemnie nie pomagają, a chcą się rozwieść sąd najczęściej orzeka rozwód między stronami. Jeśli widzi szansę na poprawę stosunków lub są niepełnoletnie dzieci może zaproponować separację. W kolejnej wiadomości napiszę jak wygląda sytuacja, gdy jednak małżonkowie nie mogą się porozumieć i żądają orzeczenia winy przy rozwodzie.